Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '18-'19


Huisregels van C.S. De Vergeten Hoek

Veiligheid staat hoog in het vaandel tijdens het grote carnavals weekend in en rondom de Feesthal Van Impelen. Wij doen er dan ook alles aan om voor alle gasten van C.S. De Vergeten Hoek een plezierig en veilig feest te organiseren. Dit doen wij onder andere via een scherpe toegangscontrole en is professionele beveiliging aanwezig. Daarnaast is er gedurende alle festiviteiten EHBO aanwezig.

Voor de duidelijkheid zijn er een aantal huisregels opgesteld. Gewoon regels van goed fatsoen. Iedereen die zich bevindt op het terrein van of in Feesthal Van Impelen is verplicht zich aan deze huisregels te onderwerpen.

Regels aangaande misdrijven:

1. Het bij je dragen, gebruiken of verhandelen van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan.

2. Het is ten strengste verboden materialen, zoals wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht bij zich te hebben. Genoemde materialen worden in beslag genomen.

3. Het plegen van diefstal, vernielingen of mishandeling is ten strengste verboden.

4. Bij het plegen van deze feiten zal te allen tijden de politie worden gewaarschuwd.

Huisregels:

1. Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in Feesthal Van Impelen.

2. Bij betreden van het terrein van Feesthal Van Impelen verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden in Feesthal Van Impelen.

3. U dient alle aanwijzingen van alle medewerkers en de beveiliging te respecteren en deze op te volgen.

4. Gebruik van garderobe geschied geheel op eigen risico.

5. Bij vermoeden van overmatig alcoholgebruik bij binnenkomst kan  de toegang geweigerd worden.

6. De bij ons bekende mensen die eerder problemen hebben veroorzaakt kan de toegang geweigerd worden.

7. Bij overmatig alcoholgebruik van de gasten kunnen de medewerkers van de C.S. De Vergeten Hoek en/of de beveiliging ingrijpen en je van het terrein begeleiden.

8. Bij binnenkomst van Feesthal Van Impelen dient men zich te kunnen legitimeren, personen boven de 18 jaar krijgen een polsbandje. Aan dit polsbandje kunnen de barmedewerkers zien of men alcohol mag afgeven.

9. Bij weigering van legitimatie wordt u niet toegelaten tot Feesthal Van Impelen.

10. Er wordt geen alcohol geschonken onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen barmedewerkers vragen het polsbandje of legitimatie te laten zien.

11. De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten in Feesthal Van Impelen kunnen wij ten alle tijden weigeren.

12. Eenmaal gekochte consumptiemunten worden niet teruggenomen.

13. Het niet toegestaan je eigen drank of etenswaren mee te nemen en/of te nuttigen.

14. Het is niet toegestaan flessen, glazen en blik mee naar binnen te nemen.

15. Het is niet toegestaan plastic glazen mee naar buiten te nemen.

16. Alle bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Bij weigering kan de toegang worden ontzegd.

17. Het is voor bezoekers niet toegestaan om op de statafels, bars en podium te staan

18. Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Bedreigingen zijn verboden. Dit geldt ook voor seksuele intimidatie en het lastig vallen van andere bezoekers.

19. De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

20. Gasten die binnen zijn en naar buiten willen kunnen niet opnieuw naar binnen.

21. Bij overtreding van deze regels kan de organisatie en beveiliging je de toegang tot Feesthal Van Impelen ontzeggen.

22. Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond Feesthal Van Impelen, kan de organisatie of beveiliging u ten alle tijden de toegang weigeren.

23. Het bestuur, overige leden van C.S. De Vergeten Hoek, de eigenaar van de locatie, de beveiliging, de EHBO-ers en de overige personen die voor de organisatie aan het werk zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

24. Het betreden van terrein, Feesthal Van Impelen en het bijwonen van het feest geschieden op eigen risico.

25. In Feesthal Van Impelen geldt een rookverbod met uitzondering van het rookhok.

26. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, een nadrukkelijk verzoek je aan de volgende regels te houden: Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast. Blijf niet hangen. Laat geen rommel achter op straat.

C.S. De Vergeten Hoek heeft de beveiliging uit handen gegeven aan een volledig gecertificeerde organisatie. Alle overtredingen en ontzeggingen worden bij de politie gemeld.

 

Privacy :

C.S. De Vergeten Hoek gaat ervan uit, dat alle personen die een activiteit bezoeken geen bezwaar hebben afgebeeld of vermeld te worden op de website, sociale media en/of in de jaarlijkse carnavalskrant. Tijdens activiteiten zullen er dan ook bordjes hangen waarop aangegeven staat dat er foto’s gemaakt kunnen worden voor gebruik op de website, sociale media en de carnavalskrant.