Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '18-'19

Beste Deelnemers aan de Optocht,

Door de gemeente wordt, in drie woonkernen voor het houden van de optochten, een aantal strikte regels gesteld. Bij het niet toepassen en/of uitvoeren van de vastgestelde regels lopen de deelnemers de kans om uit de optocht verwijderd te worden.


Voorwaarden voor deelname:

1 - Afmeting en technische staat

Lengte exclusief trekkend voertuig: 12.00 meter maximaal, middenas aanhangers 8.00 meter maximaal

Totale aangeklede breedte: 2.55 meter maximaal

Hoogte vanaf het wegdek: 4.00 meter maximaal

De wagens en voertuigen dienen in een goede technische staat te zijn.


2 - Afscherming en begeleiding

Zijkanten van de carnavals voertuigen, moeten worden afgeschermd tot 0,2 meter boven het wegdek.

Aan weerzijden van iedere deelnemende wagen moet een toezichthouder lopen die toezicht houdt op eventueel opdringerig publiek


3 - Geluid

Het is niet toegestaan gebruik te maken van sirenes, hoorns en/of andere overmatig lawaai makende apparaten .

Het geluidsniveau tijdens het opstellen en de optocht  mag de opgelegde normen van de gemeente niet overschrijden. De normen zijn 85 dbA danwel 100 dBC op een afstand van 3 meter van de luidsprekers. Tijdens het opstellen en de optocht zal hierop worden gecontroleerd en bij overschrijding wordt  deelname aan de optocht geweigerd.  


4 - Aggregaten en brandveiligheid

Open vuur is verboden.

Indien er op het voertuig of praalwagen gebruikt wordt gemaakt van een aggregaat dan dient een goedgekeurde draagbare poederblusser van tenminste 6kg aanwezig te zijn.


5 - Reclame

Reclame artikelen en/of folders mogen niet vanaf de wagen worden uitgereikt, aangeboden en/of gegooid.


6 - Verzekering / Rijbewijs

De optocht combinaties moeten collectief en/of per object verzekerd zijn volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeringspapieren moeten tijdens de optocht op de optocht combinatie aanwezig zijn. De bestuurder dient in het bezit te zijn van geldig rijbewijs voor de bestuurde voertuig combinatie.


7 - Alcohol / Drugs

Voor bestuurders van de wagens en voor deelnemende (brom-)fietsers geldt een alcoholverbod

Indien de bestuurder onder kennelijke staat bevind en/of  komt, voor en/of tijdens de optocht wordt de bestuurder niet toegelaten om het object te besturen, of indien tijdens de optocht een bestuurder een verbod wordt opgelegd om het voertuig te besturen wordt de bestuurder uit de optocht verwijderd.


8 - Het is tijdens de optocht verboden te strooien met confetti, papiersnippers, stro en andere zaken.

De gooier is zelf verantwoordelijk voor eventuele schoonmaakkosten van de route van onze carnavals- optocht. Dit kan worden opgelegd door de Gemeente Bunnik. Verboden is dus: het gooien van papiersnippers, houtsnippers, zaagsel, serpentines, kroonkurken, etc.


Wanneer leden van de jury en/of de optochtcommissie toch constateren dat er deelnemers zijn die zich niet aan deze regels houden zullen deze direct uit de optocht worden verwijderd.


Namens de optochtcommissie van De Vergeten Hoek,

Veel succes!