Alle gegevens onder voorbehoud

Copyright 2016: De Vergeten Hoek

Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '16-'17Donateurs Actie


Het is mogelijk om donateur of deelnemer van onze carnavalsstichting te worden. Uit het grote aantal donateurs en deelnemers blijkt dat de belangstelling voor het carnaval in ons dorp erg groot is en uiteraard is dit voor ons een zeer belangrijke stimulans om op deze weg door te blijven gaan en jaarlijks diverse aktiviteiten te organiseren waarbij aan iedereen wordt gedacht. Carnavals-aktiviteiten voor jong en oud, groot en klein.


Donateur

Het donateurschap bestaat uit een financiele bijdrage. Het totaalbedrag wat bij één wordt gebracht door de donateursactie komt geheel ten goede aan de organisatie van de 55+ avond en de Kindermiddag in de grote Feesthal. Door deze bijdrage zijn wij in staat deze twee aktiviteiten voor een deel te financieren.

Het donateurschap voor het seizoen 2016-2017 bedraagt € 5,00


Deelnemer

Het is ook mogelijk om deelnemer te worden. Dit houdt in dat U gratis toegang heeft op de diverse carnavals avonden. U kunt ‘enkel-lid’ worden, maar natuurlijk ook samen met U partner als ‘dubbel-lid’ en u heeft dan samen gratis toegang. Een bijkomend voordeel is dat men altijd verzekerd is van toegang; ‘vol is vol’ geldt voor u dus niet!

De prijs voor een ‘enkel-deelnemerschap’ bedraagt € 17,50 en voor een ‘dubbel-deelnemerschap € 27,50.


Tijdens de Donateurs actie op 10 en 11 oktober 2016 komt de De Vergeten Hoek bij u in Werkhoven aan de deur.