Alle gegevens onder voorbehoud

Copyright 2017: De Vergeten Hoek

Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '17-'18Donateurs Actie


Het is mogelijk om donateur van onze carnavalsstichting te worden. Uit het grote aantal donateurs blijkt dat de belangstelling voor het carnaval in ons dorp erg groot is en uiteraard is dit voor ons een zeer belangrijke stimulans om op deze weg door te blijven gaan en jaarlijks diverse aktiviteiten te organiseren waarbij aan iedereen wordt gedacht. Carnavals-aktiviteiten voor jong en oud, groot en klein.


Donateur

Het donateurschap bestaat uit een financiele bijdrage. Het totaalbedrag wat bij één wordt gebracht door de donateursactie komt geheel ten goede aan de organisatie van de 55+ avond en de Kindermiddag in de grote Feesthal. Door deze bijdrage zijn wij in staat deze twee aktiviteiten voor een deel te financieren.

Het donateurschap voor het seizoen 2017-2018 bedraagt wederom € 5,00


Deelnemer

Vanaf dit seizoen worden er geen enkele en dubbele deelnemers kaarten meer verkocht. Voor de feestavonden in het carnavals weekend op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari worden vanaf eind 2017 online e-tickets aangeboden. Voor meer informatie houdt de website en onze facebook pagina in de gaten.  


Tijdens de Donateurs actie op 9 en 10 oktober 2017 komt de De Vergeten Hoek bij u in Werkhoven aan de deur.