Alle gegevens onder voorbehoud

Copyright 2019: De Vergeten Hoek

Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '18-'19Donateurs Actie


Het is mogelijk om donateur van onze carnavalsstichting te worden. Uit het grote aantal donateurs blijkt dat de belangstelling voor het carnaval in ons dorp erg groot is en uiteraard is dit voor ons een zeer belangrijke stimulans om op deze weg door te blijven gaan en jaarlijks diverse aktiviteiten te organiseren waarbij aan iedereen wordt gedacht. Carnavals-aktiviteiten voor jong en oud, groot en klein.


Donateur

Het donateurschap bestaat uit een financiele bijdrage. Het totaalbedrag wat bij één wordt gebracht door de donateursactie komt geheel ten goede aan de organisatie van de 55+ avond en de Kindermiddag in de grote Feesthal. Door deze bijdrage zijn wij in staat deze twee aktiviteiten voor een deel te financieren.

Het donateurschap voor het seizoen 2018-2019 bedraagt wederom € 5,00


Tijdens de Donateurs actie op 22 en 23 oktober 2018 komt de De Vergeten Hoek bij u in Werkhoven aan de deur.