Alle gegevens onder voorbehoud

Copyright 2019: De Vergeten Hoek

Carnavalsstichting De Vergeten Hoek

De Vergeten Hoek De Hinniker Programma Optocht Hofhouding Foto's '18-'19

Het Convent van De Vergeten Hoek


Het convent bestaat uit een groep mensen die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. Zij maakten deel uit van de oprichters van onze stichting en zijn dus al lid vanaf het eerste uur. Uiteraard zijn we trots op het feit dat deze mensen nog steeds deel uitmaken van onze stichting. We spreken hier dus eigenlijk over 'ereleden'.

De bezetting van het Convent wordt door het bestuur bepaald, toetreden op eigen initiatief is niet mogelijk.


Leden van het Convent hebben geen verplichtingen

en bepalen dus zelf wat zij (nog) willen doen.

Gelukkig zetten zij zich nog steeds enthousiast in,

op diverse terreinen binnen het carnaval in De

Vergeten Hoek. Conventsleden worden uitgenodigd

op alle stichtingsvergaderingen, maar hebben geen

stemrecht voor de verkiezing van de Prins Carnaval.


Momenteel bestaat het Convent uit de volgende

leden:


Hans Eickhoff

Gijs Mandjes

Bertus van der Poel

Anton Spithoven

Paul de Wit